Om PBC-föreningen

PBC Sverige är en ideell förening vars främsta uppgift är att informera om symptom, diagnos och behandling. Vi knyter samman diagnostiserade och deras anhöriga och sträcker ut en hand till oroade själar som söker svar på frågor kring sjukdomen, stora som små.
Föreningen bildades i september 2016, alla har vi PBC, alla i olika stadier. Med ett gemensamt mål att sprida kunskap, se hela vår vision nedan, och vara ett stöd för såväl nydiagnostiserade som andra som haft sjukdomen länge.

Vi växer som föreningen och uppmuntrar aktivt till medlemskap. Vi erbjuder subventionerat medlemskap till anhöriga och vänner. Läs mer om medlemsskap här.

Styrelsen består för närvarande av:

Renate Brucker – ordförande
Maria Högman – sekreterare
Berit Ångman- ledamot
Birgitta Sandström – ledamot
Karin Blom – ledamot
Agneta Lundgren – ledamot
Sara Palmgren Lind – suppleant

Vår vision

Vi har en enkel med tydlig vision – Att i antal bli starka och kunna påverka. Pbc-föreningen i Sverige ska tjäna till att:

  • Att sprida kunskap om PBC
  • Att främja kontakter mellan medlemmar
  • Att bevaka och sprida information om forskning och forskningsresultat om PBC
  • Att verka för samarbete med sjukvård, landsting och andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med frågor som berör situationen för drabbade av PBC.