Så hanteras dina personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling –  medlemmar/stödmedlemmar

PBC Föreningen behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

PBC Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med PBC Föreningen genom att kontakta oss på hej@pbcsverige.se

Medlemskapet i PBC Föreningen är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men PBC Föreningen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress samt mobilnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i PBC Föreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att PBC Föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i PBC Föreningens IT-system.

Lagringstiden

PBC Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. PBC Föreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till hej@pbcsverige.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna PBC Föreningen:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få utskick från oss kan du när som helst kontakta oss på hej@pbcsverige.se och begära att vi stoppar utskicken.