Temadag 2023

Välkommen till PBC Föreningens Temadag 2023!

Charlotta Björk från Umecrine Cognition berättar om deras pågående studie kring ett läkemedel vars syfte är att motverka trötthet och hjärndimma hos PBC-drabbade.

Anna Jepsen som arbetar som Anhörigkonsulent berättar om rätten till stöd för anhöriga och hur stödet kan se ut.

Styrelsen summerar deltagandet i årets PBC Summit i Edinburgh.

Träffen avslutas med fika och möjlighet att umgås för de som deltar på plats.

Har du frågor om läkemedelsforskning, eller anhörigstöd? Mejla dina frågor, senast 1 september, till hej@pbcsverige.se så försöker vi fånga upp dina frågor under dagen.

VAR:
PLUSS/Sädesärlan, Uggelviksgatan 8, Stockholm (t-bana Tekniska högskolan).

NÄR:
Söndag 10 september 2023 kl 12:30-ca. 15:30.
Digitalt deltagande via Teams, kl. 13:00 – ca 14:30.

KOSTNAD:
Medlem/stödmedlem som erlagt årsavgift för 2023 deltar i år utan kostnad tack vare bidrag från PBC Summit.
Ej Medlem/stödmedlem som önskar delta, betalar 200 kr / person (för deltagande på plats) eller / digital uppkoppling.

ANMÄLAN:
Senast 31 augusti till hej@pbcsverige.se eller renate.brucker@telia.com

Ange om du deltar på plats, eller önskar få digital inbjudan. Meddela också eventuella mat-preferenser (allergier).

Ej medlem, mejla anmälan enligt ovan och betala 200 kr till:
Plusgiro: 831522-8
Swish: 123 6823850
Vid betalning ange: Temadag- Förnamn Efternamn

Agenda skickas ut som bekräftelse på anmälan (och betalning).
PBC-föreningens medlemmar/stödmedlemmar prioriteras om antalet anmälda överstiger maxantalet för lokalen.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för PBC-föreningen i Sverige
Renate, Berit, Karin, Maria, Agneta, Birgitta