CymaBay publicerar artikel om klåda

CymaBay publicerar artikel om klåda CymaBay är en amerikansk läkemedelsskrift, som i dagarna har publicerat en artikel om en fas3-studie (Seladerpar) om klåda i samband med kroniska leversjukdomar. Läs artikeln …

Ny artikel i SvD

Ny artikel i SvD Svenska Dagbladet publicerar en artikel om PBC, som också sampubliceras på Folkhälsa Sverige.

Fas 2-studier gjorda på patient med PBC

Fas 2-studier gjorda på patient med PBC Umecrine Cognition meddelar att man utfört en klinisk fas 2-studie på en människa, med sin substans Golexanolon, riktad på patienter med primär biliär …

Artikel i Hälsoportalen

Artikel i samarbete med Hälsoportalen. Den 28 februari publicerade vi en artikel i tidningen Svenska dagbladet, med anledning av Rare Disease Day. Artikeln publicerades i samarbete med Hälsoportalen, i syfte …

Rare Disease Day 2023

För sjätte året uppmärksammar vi Rare Disease Day, som är den globalt samordnade rörelsen för sällsynta sjukdomar, där man arbetar för att möjliggöra hälso- och sjukvård och tillgång till diagnos …

PBC-föreningen på Orphanet

Nu finns PBC-föreningen med på Orphanet. PBC-föreningen finns nu med på Orphanet, en portal för ovanliga sjukdomar och en unik resurs som samlar in och förbättrar kunskap om sällsynta sjukdomar …

Temadag PBC med föreläsare

Äntligen är det dags för vår Temadag om PBC! Gör oss sällskap och ta del av nyheter inom prognostisering och behandling av PBC med gästföreläsare Staffan Wahlin. Staffan Wahlin är …

Spara datumet!

Du kommer väl ihåg att poströsta i år, eftersom valdagen oturligt nog krockar med PBC-dagen, som kommer att hållas söndag 11 september 2022, kl. 13-16 i Stockholm. Mer information och …

Internationella PBC-dagen 2020

I dag, 13 september, är det internationella PBC-dagen. Dagen uppmärksammas i många länder runt om i världen med huvudfokus på PBC, en kronisk autoimmun och obotbar leversjukdom som främst drabbar …

Inbjudan till PBC-Covid enkät

Från ERN kommer en inbjudan till PBC-diagnostiserade att medverka i en enkät rörande kopplingen mellan PBC och Covid-19. Enkäten fokuserar på ovanliga leversjukdomar (t ex autoimmun hepatit, primär biliär cholangit, …