Inbjudan till PBC-Covid enkät

Från ERN kommer en inbjudan till PBC-diagnostiserade att medverka i en enkät rörande kopplingen mellan PBC och Covid-19.
Enkäten fokuserar på ovanliga leversjukdomar (t ex autoimmun hepatit, primär biliär cholangit, primär skleroserande cholangit).

Syftet är öka kunskapen om COVID-19 kopplat till dessa ovanliga tillstånd. Jag vore tacksam för spridning av denna inbjudan till era nätverk så att patienter med ovanlig leversjukdom kan erbjudas att delta om de så önskar.

Hälsningar, Renate

Ladda hem inbjudan i PDF-format: Autoimmune_liver_disease_and_COVID_19_survey