CymaBay publicerar artikel om klåda

CymaBay publicerar artikel om klåda CymaBay är en amerikansk läkemedelsskrift, som i dagarna har publicerat en artikel om en fas3-studie (Seladerpar) om klåda i samband med kroniska leversjukdomar. Läs artikeln …

Ny artikel i SvD

Ny artikel i SvD Svenska Dagbladet publicerar en artikel om PBC, som också sampubliceras på Folkhälsa Sverige.

Pressmeddelande om PBC

Pressmeddelande Föreningens främsta uppgift är att sprida kunskap och öka medvetandegraden om PBC. I syfte att göra detta har vi författat ett pressmeddelande som vi avser att skicka ut till …