Pressmeddelande om PBC

Pressmeddelande

Föreningens främsta uppgift är att sprida kunskap och öka medvetandegraden om PBC. I syfte att göra detta har vi författat ett pressmeddelande som vi avser att skicka ut till press och media i Sverige.

Känner du någon som kan hjälpa till att föra vårt budskap till allmänheten? Skicka i så fall länken nedan vidare. Tillsammans behöver vi ta ett styrketag för att få andra att lättare kunna identifiera sina symptom och få hjälp att diagnostiserade sig för symptom som liknar PBC.

Pressmeddelande PBC