Temadag 2023

Välkommen till PBC Föreningens Temadag 2023! Charlotta Björk från Umecrine Cognition berättar om deras pågående studie kring ett läkemedel vars syfte är att motverka trötthet och hjärndimma hos PBC-drabbade. Anna …

Fas 2-studier gjorda på patient med PBC

Fas 2-studier gjorda på patient med PBC Umecrine Cognition meddelar att man utfört en klinisk fas 2-studie på en människa, med sin substans Golexanolon, riktad på patienter med primär biliär …

Artikel i Hälsoportalen

Artikel i samarbete med Hälsoportalen. Den 28 februari publicerade vi en artikel i tidningen Svenska dagbladet, med anledning av Rare Disease Day. Artikeln publicerades i samarbete med Hälsoportalen, i syfte …

Rare Disease Day 2023

För sjätte året uppmärksammar vi Rare Disease Day, som är den globalt samordnade rörelsen för sällsynta sjukdomar, där man arbetar för att möjliggöra hälso- och sjukvård och tillgång till diagnos …

PBC-föreningen på Orphanet

Nu finns PBC-föreningen med på Orphanet. PBC-föreningen finns nu med på Orphanet, en portal för ovanliga sjukdomar och en unik resurs som samlar in och förbättrar kunskap om sällsynta sjukdomar …

Temadag PBC med föreläsare

Äntligen är det dags för vår Temadag om PBC! Gör oss sällskap och ta del av nyheter inom prognostisering och behandling av PBC med gästföreläsare Staffan Wahlin. Staffan Wahlin är …

Spara datumet!

Du kommer väl ihåg att poströsta i år, eftersom valdagen oturligt nog krockar med PBC-dagen, som kommer att hållas söndag 11 september 2022, kl. 13-16 i Stockholm. Mer information och …

Rare Disease Day 2022

Rare Disease Day är den globalt samordnade rörelsen för sällsynta sjukdomar, som arbetar för rättvisa i sociala möjligheter, hälso- och sjukvård och tillgång till diagnos och terapier för personer som …

Internationella PBC-dagen 2021

    Internationella PBC dagen Den 12 september är det den internationella PBC dagen! Denna dag uppmärksammas över hela världen! Vad är PBC? PBC (primär biliär cholangit) är en ovanlig …