Temadag PBC med föreläsare

Äntligen är det dags för vår Temadag om PBC!

Gör oss sällskap och ta del av nyheter inom prognostisering och behandling av PBC med gästföreläsare Staffan Wahlin.

Staffan Wahlin är överläkare och docent på levermottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Staffan kommer bl.a. att prata om nyheter vad gäller prognosbedömning och behandling av PBC i Sverige och lite om vad svenskar vet om leversjukdomar.

Om du har specifika frågor om PBC, behandlingar osv. ber vi dig mejla dessa i förväg till hej@pbcsverige.se senast den 1 september. Frågor och svar kommer att läggas ut på vår hemsida efter Temadagen.

VAR:

PLUSS/Sädesärlan, Uggelviksgatan 8, Stockholm (t-bana Tekniska högskolan).

NÄR:

Söndag 11 september 2022 kl 12:30-15:30

KOSTNAD:

200 kr / person eller per digital anslutning
Medlemmar/stödmedlemmar (betald avgift 2022): 50% rabatt (100 kr).
Föreläsningen kommer också att sändas digitalt!
Fika serveras, i din anmälan meddela eventuella allergier.

ANMÄLAN:

Betala och anmäl dig senast 26 augusti till hej@pbcsverige.se
Plusgiro: 831522-8
Swish: 123 6823850
Vid betalning ange: Temadag- Förnamn Efternamn

Agenda skickas ut som bekräftelse på anmälan och betalning.
På grund av begränsat antal platser kommer PBC-föreningens medlemmar/stödmedlemmar som betalat medlemsavgift för 2022 att prioriteras om antalet anmälda överstiger maxantalet för lokalen.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för PBC-föreningen i Sverige