Ordlista

Alkaliskt fosfatas (Alkaline Phosphatase, ALP) – en av flera biokemiska markörer i kroppen som kan användas för att diagnostisera PBC och spåra sjukdomen. Del av det leverpanelblodtest som tittar på leverns allmänna hälsa. ALP produceras i levern, ben och andra vävnader och mäts med hjälp av ett vanligt blodprov. Onormalt höga nivåer kan indikera leversjukdom eller obstruktion av gallgångar

Antimitokondriella antikroppar (AMAs) – en av flera biokemiska markörer i kroppen som kan användas för att diagnostisera PBC

Autoimmun sjukdom – en sjukdom som uppstår när kroppens vävnader attackeras av dess eget immunsystem. PBC tros vara en autoimmun sjukdom

Asymptomatisk – utan symtom. Personer med PBC visar ofta inga symtom som indikerar sjukdomen, eller så kan förekomsten av symtom förändras med tiden

Biliär – det som har att göra med gallgångar, gallblåsa eller galla

Bilirubin – bilirubin är den gula nedbrytningsprodukt från normal hemgruppskatabolism orsakad av kroppens rensning av åldrade röda blodkroppar som innehåller hemoglobin. Bilirubin utsöndras i galla och urin, och förhöjda nivåer kan indikera vissa sjukdomar

Cholangit – inflammation i gallgångarna (även Kolangit)

Cirros – allvarlig ärrbildning i levern. I vissa framskridna fall kan cirros leda till leversvikt

Fibros – överflödig bindväv i ett organ som kan leda till skada och ärrbildning

Galla – en gulgrön vätska som produceras av levern, lagras i gallblåsan, och transporteras genom gallgångarna. Galla befrämjar matsmältningen av fett i kroppen

Gallgång – en tublik struktur i levern som transporterar galla från levern och gallblåsan till tunntarmen för att befrämja matsmältning

Gulsot – gulnad av hud och ögon som kan vara orsakad av leverskada

Kolangit – inflammation i gallgångarna (se Cholangit)

Kolestas – en minskning i gallflöde på grund av nedsatt utsöndring av galla eller blockering av gallflöde

Lever – kroppens största solida organ, belägen på den högra sidan av bukens övre del. Levern hjälper kroppen smälta mat, lagra energi och ta bort toxiskt material

Progressiv – ökande i omfattning eller allvarlighetsgrad. PBC definieras som en progressiv sjukdom

Prurit – klinisk term för allvarlig klåda, och ett vanligt symtom på PBC

Utmattning – extrem trötthet. Ett av de mest påtagliga symtomen för PBC

Källförteckning

Deutsche Leberhilfe e.V.
Pbctogether