PBC-föreningen på Orphanet

Nu finns PBC-föreningen med på Orphanet.

PBC-föreningen finns nu med på Orphanet, en portal för ovanliga sjukdomar och en unik resurs som samlar in och förbättrar kunskap om sällsynta sjukdomar för att förbättra diagnostik, vård och behandling av patienter med sällsynta sjukdomar.

Orphanet strävar efter att tillhandahålla högkvalitativ information om sällsynta sjukdomar, och säkerställa lika tillgång till kunskap för alla intressenter.

Orphanet upprätthåller också Orphanet-nomenklaturen för sällsynta sjukdomar (ORPHAcode), som är väsentlig för att förbättra synligheten för sällsynta sjukdomar i hälso- och forskningsinformationssystem.

Läs mer på Orphanet