Nyheter om PBC och behandlingar

OCALIVA

I december 2016 godkändes ytterligare ett preparat Obeticholsyra (OCA) för PBC medicinering. Medicinen heter Ocaliva men det finns ännu ej någon subventionering, vilket betyder att patienten själv får betala hela kostnaden. Obeticholsyra (OCA) kan kombineras med Ursodeoxycholsyra, om den sistnämnda inte fungerar tillräckligt. För patienter som inte tål UDCA kan Obeticholsyra också användas som ensam medicinering. En vanlig biverkan av OCA är klåda. För närvarande undersöks, i studier, ytterligare substanser för PBC, som framöver kan komma i fråga som tillägg eller ersättning till Ursodeoxycholsyra.

NAMNANPASSNING

Under våren 2014 startade brittiska PBC Foundation UK tillsammans med europeiska leverforskningsgruppen EASL ett initiativ, att anpassa PBC namnet. I slutet av 2014 och under våren 2015 har europeiska och amerikanska branschorganisationer beslutat, att tillmötesgå detta initiativ: framöver gäller det nya namnet “Primär biliär kolangit (PBC)“ för denna sjukdom. Processen för namnbytet pågår fortfarande och befinner sig hos WHO, Världshälsoorganisationen, för behandling.