PBC-föreningen drivs ideellt och med starkt stöd från engagerade medlemmar. Vi har en enkel med tydlig vision. Läs mer om vår vision här