Rare Disease Day 2023

För sjätte året uppmärksammar vi Rare Disease Day, som är den globalt samordnade rörelsen för sällsynta sjukdomar, där man arbetar för att möjliggöra hälso- och sjukvård och tillgång till diagnos …