Avhandlingar kring PBC

Det har nyligen kommit två omfattande avhandlingar kring PBC och möjlig behandling. PBC Sverige gör dessa avhandlingar tillgängliga för sina besökare. Avhandlingarna är på engelska och handlar i korthet om Nya behandlingar och Sverige som fokusområde.

Läs “Incidence, prevalence, and outcome of primary biliary cholangitis in a nationwide Swedish population-based cohort
Artikeln är publicerad 15 februari 2020 av Scientific Reports, författad av Hanns-Ulrich Marschall, Ida Henriksson, Sara Lindberg, Fabian Söderdahl, Marcus Thuresson, Staffan Wahlin  och Jonas F. Ludvigsson

Läs “New treatments/targets for primary biliary cholangitis
Artikeln är publicerad 9 augusti 2019 av JHEP Reports, författad av Christophe Corpechot, Raoul Poupon och Olivier Chazouillères.