Internationella PBC-dagen 2021

 

 

Internationella PBC dagen

Den 12 september är det den internationella PBC dagen! Denna dag uppmärksammas över hela världen!

Vad är PBC?

PBC (primär biliär cholangit) är en ovanlig kronisk autoimmun leversjukdom. Kroppen attackerar av misstag leverns små gallgångar. 9 av 10 personer som får sjukdomen är kvinnor och är mest vanlig hos kvinnor i medelåldern. Symptom är bl.a. extrem trötthet, en intensiv klåda och magsmärtor mm.

PBC är ofta missförstådd: Det är en leversjukdom och inte orsakad av alkohol!!!

Varför inte stödja PBC föreningen?

Vi bildades i september 2016 och drivs helt ideellt.

Du som ännu inte är medlem i föreningen är välkommen att ansöka om medlemskap. Ni som redan är medlemmar uppmana era nära och kära att stödja oss i vårt fortsatta arbete att göra denna ovanliga sjukdom mer känd och ge alla patienter tillgång till samma specialistvård! Se även vår hemsida: www.pbcsverige.se.

Plusgirokonto: 83 15 22-8
Swishnummer: 123 682 38 50
Medlemskap: 300 kr/år
Stödmedlem: 100 kr/år