Medlemsenkät Rare Liver

Till PBC Sveriges medlemmar

Vi har via European Reference Network (ERN) Rare Liver blivit ombedda att sprida en medlemsundersökning till våra medlemmar med AIH, PBC, PSC IGg4 och Overlap (som inte har gjort en transplantation). Det betyder mycket för den globala forskningen kring PBC om du som medlem tar dig tid att svara på dessa frågor (senast 32 maj 2020). Enkäten hittar du här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/rareliver

Läs mer om Rare Liver här: https://rare-liver.eu/