Namnanpassning

NAMNANPASSNING

Under våren 2014 startade brittiska PBC Foundation UK tillsammans med europeiska leverforskningsgruppen EASL ett initiativ, att anpassa PBC namnet.

I slutet av 2014 och under våren 2015 har europeiska och amerikanska branschorganisationer beslutat, att tillmötesgå detta initiativ: framöver gäller det nya namnet “Primär biliär kolangit (PBC)“ för denna sjukdom.

Processen för namnbytet pågår fortfarande och befinner sig hos WHO, Världshälsoorganisationen, för behandling.

Publicerad i Pbc