Ocaliva

OCALIVA

I december 2016 godkändes ytterligare ett preparat Obeticholsyra (OCA) för PBC medicinering. Medicinen heter Ocaliva men det finns ännu ej någon subventionering, vilket betyder att patienten själv får betala hela kostnaden.

Obeticholsyra (OCA) kan kombineras med Ursodeoxycholsyra, om den sistnämnda inte fungerar tillräckligt. För patienter som inte tål UDCA kan Obeticholsyra också användas som ensam medicinering.

En vanlig biverkan av OCA är klåda. För närvarande undersöks, i studier, ytterligare substanser för PBC, som framöver kan komma i fråga som tillägg eller ersättning till Ursodeoxycholsyra.

Läs mer om Ocaliva på tillverkarens hemsida