Vi uppmärksammar internationella PBC-dagen

Internationella PBC-dagen

Den 10 september är det internationella PBC-dagen vilket vi såklart uppmärksammar både på vår hemsida och på sociala medier.
Initiativet bakom PBC-dagen är att skapa en offentlig debatt om sjukdomen, drabbade och samhällseffekten.
Bakom initiativet står ett antal föreningen som alla jobbar mot ett gemensamt mål: att stödja drabbade och deras familjer. Bland de medverkande syns bl.a. Forening for autoimmune leversykdommer, Albi, Rarissimas, Epac, Leberhilfe och Elpa.

Årets tema: PBC och jag

Årets tema är “PBC och jag” som belyser de psykiska och emotionella effekterna av diagnosen. Medlemmar i de olika nationella föreningarna, diagnostiserade, vänner och bekanta uppmanas att lägga upp bilder i sociala medier med hashtag “pbcandme” som visar på vardagens många utmaningar likväl som hoppfulla stunder.